Gia công CNC hàng loạt

Thiết kế, gia công chi tiết cơ khí theo yêu cầu khách hàng tại Hà Nội và toàn quốc. CNCVina nhận các đơn hàng gia công đơn chiếc, theo yêu cầu và đơn hàng gia công hàng loạt. Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiến độ.